Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2012

Högmässan

image

Idag firar vi mässa i domkyrkan i Stockholm. Jag skriver vi för där träffade jag Stefan och hans fru och vi fikade ihop efteråt. Det var otroligt roligt att träffa er! Michael är hemma på ön och inte med på min min resa till sthlm..

Johanna

Annonser

Read Full Post »

Test av nytt inlägg

Jag funderar litet över några saker som kommit till mig genom de senaste posterna i denna blogg.

En sak är att, när jag drar mig det hela till minnes, det finns tre stycken ur evangelierna som kommer fram oftare än annat, och är Joh 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”, Joh 19:30 ”Det är fullbordat” och Matt 23:9 ”Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.” Det som är mest slående är hur man tolkar dessa verser, och sedan gör sin tolkning till utgångspunkt för vidare diskussioner.

Den första versen brukar tolkas som ett stöd för ”tron allena”. Den andra versen brukar få betyda att all försoning för synder är avklarad, och den tredje är ett bevis för att den katolska kyrkan är på fel spår. Jag avser här inte att ”bevisa” att dessa tolkningar är felaktiga, utan fundera litet kring om de inte kan ha en annan dimension också.

Den första versen är en del av inledningen till Johannesevangeliet, som också kallas för tecknens bok. Innan vi kommer till denna vers har Johannes förklarat att vi bevittnar en ny skapelse. Han inledde med samma ord som genesis, och kom via några ”nästa dag” och ”på tredje dagen” fram till dag 7, där vi befinner oss på ett bröllop (Adam gifte sig med Eva med orden ”kött av mitt kött…”). Adam kallade Eva för ”kvinna”, Jesus kallade Maria för ”kvinna”. Skribenten i genesis kallar Eva för moder till alla, Johannes kallar Maria för Jesu mor. Vattnet som han förvandlade till vin var avsett för rening osv. Strax därefter skall han samla ihop Israel. Först träffar han på Nikodemus, som är lärd och vill tro, men inte når riktigt ända fram. Versen är en del av Jesus förklaring till hur och varför man skall födas igen eller från ovan (det grekiska ordet kan betyda både och). Nikodemus tror att det handlar om en gång till, och Jesus förklarar att det handlar om vatten och ande, varvid han gör skillnaden mellan kött och ande. Strax därefter går han ut och döper, för att sedan knyta ihop det hela med den samariska kvinnan vid brunnen (patriarkerna Isak & Jakob, liksom Mose hade brunnar som centrala för att finna sina hustrur). Det hela knyts ihop på långt fler sätt än vad jag här kan redogöra för, men en version till kan vara av värde: I Salomos vishet beskriv skapelsen på ett sätt som är snarlikt det vi möter hos Johannes, och Salomo var Davids son, som också bar titeln messias – Guds son. Äktenskapet var centralt även för Salomo, även om det blev litet fel där, med 700 fruar… Det handlade nog den gången mest om att knyta allianser med alla furstar i omvärlden, och Salomos namn hänger samman med Shalom – fred.

Den vers som vi tittar på är ett citat av Jesus, där han knyter det samman med kopparormen i öknen. Den botade från ormbett, som kom efter att folket syndat. Det påminner oss om ormen i paradiset och gen 3, där Gud sade att ormen skulle bita Evas avkomma i hälen…

Den andra versen är lättare att sätta i sitt sammanhang. Jesus tog den 3:e kalken (av 4) ur påskmåltiden, och välsignade den, och förvandlade den till sitt blod. Däremot drack han inte den 4:e bägaren, utan sade i stället att han inte skulle dricka mer vin innan han var. Det vin han fick nästa gång var det sura vinet när han hängde på korset (versen före).  Synoptikerna är överens om att han hade sagt att han inte skulle dricka mer vin förrän i Faderns rike, så Johannes upprepade det inte, men det kan ha ett samband med stängeln… I vilket fall som helst var påskmåltiden oavslutad, och det mest sannolika är att han sade ”tel telestai” (det är avslutat / fullbordat), vilket är just avlutningsformeln. Det är alltså så han transformerade påsken.

Den sista versen är enklast. De närmast följande verserna säger att det handlar om att söka egen upphöjelse.

Read Full Post »

Kristendomen och politik?

Det här är ett ämne som man kan skriva väldigt mycket om.   Jag kommer bara skrapa lite på ytan och beröra socialism/höger konservatism.

Sen vad som menas med Socialism, från min synpunkt kanske mer lutar åt en socialkonservativ, eller socialliberal syn.
Sen så innebär inte socialismen per automatik att man måste vara anhängare till Friedrich Engels Dialektiska materialism, eller att man drar det så långt som tex Marx.

Jag stöter ibland på folk från högerflanken som hävdar att minsann inte kan vara kristen och vara för ”socialism”  Katolska kyrkan fördömer tex en kommunistisk, marxistisk socialsm, men likväl en allt för liberal form av kapitalsm också.  Det känns som att man lägger sig någonstans mitt i mellan.  Se katekesen 

Ett argument jag hört, är att tex socialismen är en helt materialistisk ideologi, och därför inte behöver en icke inmateriell verkligheten som grund för sina beslut.  Det kan jag väl köpa.

Socialismen behöver inte Gud som grund för sin politik.. I varje fall inte som auktoritet för ledarens anspråk.

Konservateistiska högerpoliker hamnar ju i ett annat dike, där man anser att sina ledare är ”ledda” av Gud till olika beslut. Tex där Bush säger sig vara ledd av Gud i att kriga mot Irak. Där använder man Gud i politiken på ett farligt sätt, som lätt kan missbrukas.
Eller exempel där kyrkan och staten blir ett, som det var i Sverige förr, och där den kristna tron blir en slags teokrati.

Om man skall försöka bena ut dessa två ”diken”, så är frågan vad kristendomen egentligen skall ha för ”politik”? Ger oss nya testamentet några svar?
Enligt mitt sätt se på det, så skall den kristna tron, vara utanför ”världen”.. ”Ni skall vara i världen, men inte leva av den” eller ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”
En kristen politik, kan därför vara verksam, även om den inte är politisk bunden vid ett parlament. Man kan ha en kyrka att gå till oberoende vilket politiskt parti som sitter vid parlamentet,en kyrka som står för sanningar som inte präglas av vissa strömmingar. Kyrkan kan därför påverka, utan att vara bunden vid politiken.

Därför kan man enligt mitt sätt att se på det, vara en kristen socialist, där det finns en sekulär stat som inte låter sig påverkas av ledare som säger sig vara ledda av olika religiösa agendor (Gud säger si eller så).
När den kristna tron blir för polititiskt bunden, så finns det risk att den stagnerar och blir byråkratisk. Jesu budskap skall alltid vara en provocerande tanke, och skall inte stagnera. Det är iaf den Jesus jag upplever i evangelierna.

Politikens grundliga syfte är att ta hand om det materiella hos människan. Medans det kristna budskapet handlar om när det det imateriella blir en matriell företelese (Kristus i köttet).. Det är klart att vi inte kan bygga en politik kring den imateriella andligheten.
Jag tror varken Jesus är vänsterpartist eller moderat, då han själv säger ”mitt rike är inte av denna världen
Men likväl så måste det materiella fungera för oss. Jag som vanlig knegare vill ha en rimlig lön för mitt arbete, jag vill att mina barn skall få gratis skolgång, gratis sjukvård osv. Dessa ting kan ha en grund utan ”Gud” rent politiskt. Men likväl så är inte dess grundläggande tankegångar utan Guds ledning.

Read Full Post »

Religion VS Jesus

Eftersom jag är på resande fot just nu har vi inte hunnit prata igenom ämnet fullt ut där hemma, men jag ville ändå bidra lite med min egen upplevelse av ämnet.

Uppväxt i Tonår och kyrkliga sammanhang så har jag VERKLIGEN stött på detta med att använda religion som något negativt och att ”tro på Jesus” som något postivit. Det var en befrielse första gången jag hörde att jag kunde säga att jag tror på Jesus men jag är ju inte religiös, det fick mig att verka ännu mer viktig och svår inför mina ”okristna” vänner. Det gjorde att VI som tänkte så blev någon ännu mer än ”dom där andra” som bara ‘är slavar under religion.  Killen i filmen i Mickes inlägg menar även att det enkelt går att sluta ta ansvar för var religionen gjort i form av krig och elände på jorden för VI är ju inte DOM. (vad religion gjort och inte gjort i världen blir en helt annan debatt, det får vi ta upp senare).

Detta är en kärna av hela mitt livs resa till där jag är idag, jag kan, när jag tittar tillbaka på mitt liv faktiskt säga att det är just för att jag ”bara trodde” som jag drogs längre och längre bort från dessa sammanhang som förmedlade detta budskap. För mig fanns det inte längre något konkret att förstå och faktiskt ha åsikter om. Det räckte inte längre att ”bara vara” och jag fick ingen ro. Visst, världen av icke kristna lockade och var mycket mer spännande just för att där fanns så mycket mer att se och uppleva för en ”stackars tonåring” ifs. var jag inte tonåring längre, men jag var omogen i mina handlingar och sökte mig till det enklaste livet.

Tänk då vilken chock jag fått av att uppleva Katoliska ritualer och sakrament, att ”vara tvungen” att tänka till, tycka och reflektera. Att inte bara behöva tro utan oxå få vara del av något större, makalöst magnifikt som det verkligen är att tex. fira mässan ihop. Nej jag ska inte marknadsföra katolisism i mitt inlägg, men jag menar att det var just RELIGION, detta tråkiga, torra ord som fått mig att inse så mycket. Det var i dess ritualer och sammanhang som jag hittade tillbaka till mitt inre..det är här jag inte bara behöver tro utan kan få utföra handlingar som reflekteras mot Gud. Och jag vill faktiskt stå för vad religion gjort fel i världen, eftersom endast genom att erkänna kan vi bli förlåtna och kunna göra något för att förändras…

Johanna

Read Full Post »

Denna filmen florerar flitigt bland olika ”kristna” på facebook/twitter

Jag har dock lite svårt för den typen av argument, där allt som är ”religion” = dåligt.

Och när blir det en religion, och när blir det inte en religion?  Hur kan man göra den gränsdragningen?

De flesta kristna anser ändå att man bör samlas bland andra kristna. även de mest ”kyrkobyggnads hatiska” kristna med hemförsamlingar träffar ju andra kristna. Det kommer man inte ifrån.

Om man i sin hemförsamling/kollektivet,  beslutar vissa etiska regler, som tex att man måste  döpa sig,  sex inom äktenskapet osv. Ja eller att man på något vis gör en handling som en slags religiös ritual.  Då har man förvandlat sin utopiska anarkistiska tro till just en ”religion”.  Och frågan är väl om det finns någon, som befinner sig inom en församling, som är helt fri från regler, där man får bete sig hur som helst.   Ofta när jag hör dessa argument som framkommer i filmen, så tillhör man ju oftast en församling.  Men i just den församlingen man tillhör, så är det inte en religion.  Men andras församlingar är en religion..

Sen har vi även problematiken med att Gud blir schizofren, om han först ger Israels folk religiösa ritualer och förpliktelser, som sedan skall förkastas som dåliga när hippien Jesus kommer och ändrar på allt.  Kan det verkligen vara rimligt?

Det gjorde han givetvis inte.

Jesus var en judisk man. Han gick till  synagogan. Han följde judiska heliga dagar och olika seder. Han kom inte för att upphäva, utan uppfylla lagen (Matt 5:17). Han grundade kyrkan (Matt 16:18). Han etablerade en kyrklig disciplin (Matt 18:15-20). Han instiftade en rituell måltid (Matt 26:26-28). Han bad lärjungarna att gå ut och döpa alla och undervisa dem (Matt 28:19-20)

Om religionen kännetecknas av doktriner,bud, ritualer  och struktur, då misstänker jag att personen som gjorde filmen, helt enkelt tror på en annan Jesus än jag.

Jag avslutar med ett citat från Matteus 23, som egentligen sammanfattar Jesus kritik mot religiösa hycklare. Men som defitivt inte betyder att Jesus ser ner på religion, eller att religion är dåligt..  Läs själva och bilda er egen uppfattning.

Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor.Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

 

 

Read Full Post »

Frugan har ordet.

Fick en inbjudan på min mail från min man och nu verkar det inte vara bättre än att jag fått uppgraderas i min status här hemma. Känns som en ärofylld uppgift att få tillgång till Sleepazbloggen inte bara som läsare och kritiserare ( jag brukar vara snäll)  utan även som skribent. Tanken är väl att jag ska bidra med lite lättsammare inlägg men som ändå belyser tro och religion. Jag är inte lika ”djup” som honom och Stefan (även han skribent) men jag kanske kan belysa saker på mitt sätt och få igång kreativiteten lite här på bloggen. Jag ska även försöka lägga upp lite mer bilder och skriva om saker vi gör tillsammans. Så gått det nu går…

Min resa till att konvertera till katolicism ser ju egentligen helt annorlunda ut än för Michael men den går ändå samman med hans upplevelser eftersom vi tog beslutet tillsammans. Jag ska försöka reda ut det där framöver.

Säger välkommen till mig själv och tackar Michael för förtroendet. (puss)

 

Johanna

Read Full Post »

Ny blogg

Drar igång bloggen här istället, då jag tröttnat på bloggspot.   Får väl se om det bidrar till ökad aktivitet.. 🙂

/Michael

Read Full Post »