Feeds:
Inlägg
Kommentarer

En stabil tro?

Hur behåller man sin tro stabil?

Min tro har alltid gått upp och ner som en bergodalbana. Ena stunden så är jag jättefrom och duktig, för att sedan falla pladask och nästan vill sluta vara kristen.  Upp och ner, ständigt samma visa. Visst har det kanske sin bakgrund i att jag inte varit troende speciellt länge (5 år)..  Men ändå, det är inget giltigt skäl till dessa loopar upp och ner.  Det måste ändå finnas en grund att hämta kraft ur.

Men på senare tid, så har saker börjat landa för mig.  Efter många biktsamtal och studium om katolska kyrkans läror, samt andlig ledning. så har saker och ting börjat falla på plats.  Det har så att säga landat både i hjärtat och i huvudet.

Jag har på djupet börjat förstå vilket skatt kyrkans sakrament är , och vilken välsignelse dessa ger mig.    Jag får något som strömmar på insidan vid varje katolsk mässa.  Något som sitter kvar flera dagar senare.  Detta har jag aldig upplevt i andra sammanhang när jag tagit nattvard.  Detta upplevde jag på min första katolska mässa, och då tog jag inte ens nattvard.   Men Kristus var närvarande på ett konkret sätt, som berörde mig på djupet.   Han är närvarande i nattvarden,  vi blir ett med honom när vi tar del av brödet och vinet.  Han uppfyller oss med sig själv.    Det är svårt att begripa, men även änglar medverkar i vårt firande.  De knäböjer inför altaret och lyfter upp våra böner till Gud (Upp 8:3)

Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153) skriver att änglarna knäböjer vid våra fötter när vi tagit emot den Heliga Kommunionen.  Tänkt på detta när ni besöker en katolsk mässa.  Det finns en dimension i tillvaron som vi inte kan se eller ta på.   Det immateriella blir en matriell verklighet. Kristus är närvarande i brödet och vinet.   Det är det här som är skillnaden för mig.  Nu har min tro stabiliserats.  Givetvis är det kristna livet aldrig enkelt.   Men tron skall ändå vara en stabil grund i våra liv.   När den åker upp och ner som den gjorde innan, så är det ett tecken på att man inte kommit riktigt ”hem” tror jag.  Efter min första mässa, så fann jag mitt ”hem”.

Jag önskar och ber att fler skall förstå vilket skatt vi har i vår kyrka. En bön som gäller både Katoliker och icke-katoliker.   Vi kan läsa i tidningen  dagen att många inskrivna katoliker uteblir från att gå till den heliga mässan.  Vilka skäl till varför man uteblir från mässan framgår inte i artikeln.  Jag kommer troligtvis skriva ett inlägg kring detta ämne senare.

Men jag önskar att fler får uppleva denna ”stabilitet i tron”  Det finns många där ute, som vacklar i sin tro..

Annonser

Familjealtaret

För några veckor sedan flyttade vi bort en fåtölj från vardagsrummet. Först hade vi julgranen i det hörnet men nu efter jul har det sett väldigt tråkigt ut just där. Det fick mig att tänka till lite kring vårt hemaltare som tidigare stått inne i sovrummet, lätt skymt bakom en dörr. Jag tog helt sonika och flyttade på hela bordet och byggde upp en ny plats för altaret i  vardagsrummet istället.

Efter att det nu stått där, väl synligt, i några veckor har jag börjat blir mer och mer fascinerad över vad det GÖR med vårt hem. Några enkla bilder, ett kors och några ”små prylar”. Det faktum att det är så enkelt gör ju att man lätt tror att det blir ”tråkigt” men ju mer jag studerar ämnet kring hemaltare eller familjealtare på nätet desto mer intresserad blir man…

Här är några citat jag hittat:

”I Gamla testamentet hör altaret allt samman med den gudstjänstpraxis som föreskrivs i Mose lag. Till exempel fanns det i Jerusalems tempel både ett offeraltare och ett rökelsealtare. Också inom många andra religioner finns altaren. Vanligtvis betyder det en plats för ett heligt möte och det heligas närvaro. Det kristna altaret var ursprungligen ett bord kring vilket man samlades för att fira nattvarden (1 Kor. 10:21).”

”En helgad plats i ett hem är en urgammal sed. Ett familjealtare eller husaltare vill påminna den kristne att våra hem är ’huskyrkor’, så som kyrkan lär oss. I en kyrka står alltid Herren i centrum och därför har man bilder mm. som påminner om Honom och om dem som Han har kär, dvs. helgonen. I stället för att ha många fromma föremål spridda hur som helst runt huset kan man förslagsvis välja ut de bilder och små statyer som tilltalar en mest.”

Vårat altare består av:

Krucifix av gips, hänger på väggen.
 • Fat föreställande ett löv med ett krus och skål från Israel samt ett andaktsljus.
 • Ikon föreställande Jesus som håller upp en bok med orden ”Jag är vägen sanningen och livet”
 • Staty av Maria, Josef och Jesusbarnet (den har fått stå kvar sedan förra julen för det kan ju vara bra att påminnas om julens budskap även mitt i sommaren)
 • Kors från Mexico
 • Ikon av Jungfru Maria, Josef och Jesusbarnet
 • Staty av Jungfru Maria och Jesusbarnet, samt en liten rosenkrans
 • Oremus ligger även på bordet, trotts att den oftast flyttas runt lite i huset.

Tips om vad man du kan ha på ditt familjealtare:

 • Ett krucifix Antingen på väggen eller ett som står på bordet/byrån.
 • En bild eller staty som föreställer Jesu Heliga Hjärta. Enligt Jesu Hjärta uppenbarelserna på 1600-talet till Heliga Margareta Maria Alacoque bad Herren om att varje hem skulle ha en bild som föreställde Hans Allraheligaste Hjärta. Dessa hem skulle bli särskilt beskyddade och välsignade.
 • En bild av den Barmhärtige Jesus enligt uppenbarelserna till Heliga Faustina i Polen.
 • En bild av Jesu Heliga Anlete. Denna devotion är mycket mäktig och är gottgörelse för alla som hädar och missbrukar Herrens dag, söndagar och Kyrkans högtider. Bönerna finns i AMP:s bönbok Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma
 • Den Helige Josef bör även vara representerad som staty eller bild. Han är Kyrkans, familjernas, arbetarnas och en salig döds Skyddshelgon.
Bilder på Guds Moder:
Det finns ett oändligt antal olika typer av Mariabilder: ikoner, statyer och diverse bilder. Vissa kallas för nådebilder, på grund av att troende fått särskilda bönhörelser när de bett inför dessa bilder. Viktigast är dock att bilden tilltalar dig och att den är tydlig i budskapet: Maria är både Herren och din Moder!
Bilder på Änglar och helgon:
Särskilt anbefalls bilder som föreställer Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. Vanligast är dock att man har en bild på Ärkeängeln Mikael.

Högmässan

image

Idag firar vi mässa i domkyrkan i Stockholm. Jag skriver vi för där träffade jag Stefan och hans fru och vi fikade ihop efteråt. Det var otroligt roligt att träffa er! Michael är hemma på ön och inte med på min min resa till sthlm..

Johanna

Test av nytt inlägg

Jag funderar litet över några saker som kommit till mig genom de senaste posterna i denna blogg.

En sak är att, när jag drar mig det hela till minnes, det finns tre stycken ur evangelierna som kommer fram oftare än annat, och är Joh 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”, Joh 19:30 ”Det är fullbordat” och Matt 23:9 ”Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.” Det som är mest slående är hur man tolkar dessa verser, och sedan gör sin tolkning till utgångspunkt för vidare diskussioner.

Den första versen brukar tolkas som ett stöd för ”tron allena”. Den andra versen brukar få betyda att all försoning för synder är avklarad, och den tredje är ett bevis för att den katolska kyrkan är på fel spår. Jag avser här inte att ”bevisa” att dessa tolkningar är felaktiga, utan fundera litet kring om de inte kan ha en annan dimension också.

Den första versen är en del av inledningen till Johannesevangeliet, som också kallas för tecknens bok. Innan vi kommer till denna vers har Johannes förklarat att vi bevittnar en ny skapelse. Han inledde med samma ord som genesis, och kom via några ”nästa dag” och ”på tredje dagen” fram till dag 7, där vi befinner oss på ett bröllop (Adam gifte sig med Eva med orden ”kött av mitt kött…”). Adam kallade Eva för ”kvinna”, Jesus kallade Maria för ”kvinna”. Skribenten i genesis kallar Eva för moder till alla, Johannes kallar Maria för Jesu mor. Vattnet som han förvandlade till vin var avsett för rening osv. Strax därefter skall han samla ihop Israel. Först träffar han på Nikodemus, som är lärd och vill tro, men inte når riktigt ända fram. Versen är en del av Jesus förklaring till hur och varför man skall födas igen eller från ovan (det grekiska ordet kan betyda både och). Nikodemus tror att det handlar om en gång till, och Jesus förklarar att det handlar om vatten och ande, varvid han gör skillnaden mellan kött och ande. Strax därefter går han ut och döper, för att sedan knyta ihop det hela med den samariska kvinnan vid brunnen (patriarkerna Isak & Jakob, liksom Mose hade brunnar som centrala för att finna sina hustrur). Det hela knyts ihop på långt fler sätt än vad jag här kan redogöra för, men en version till kan vara av värde: I Salomos vishet beskriv skapelsen på ett sätt som är snarlikt det vi möter hos Johannes, och Salomo var Davids son, som också bar titeln messias – Guds son. Äktenskapet var centralt även för Salomo, även om det blev litet fel där, med 700 fruar… Det handlade nog den gången mest om att knyta allianser med alla furstar i omvärlden, och Salomos namn hänger samman med Shalom – fred.

Den vers som vi tittar på är ett citat av Jesus, där han knyter det samman med kopparormen i öknen. Den botade från ormbett, som kom efter att folket syndat. Det påminner oss om ormen i paradiset och gen 3, där Gud sade att ormen skulle bita Evas avkomma i hälen…

Den andra versen är lättare att sätta i sitt sammanhang. Jesus tog den 3:e kalken (av 4) ur påskmåltiden, och välsignade den, och förvandlade den till sitt blod. Däremot drack han inte den 4:e bägaren, utan sade i stället att han inte skulle dricka mer vin innan han var. Det vin han fick nästa gång var det sura vinet när han hängde på korset (versen före).  Synoptikerna är överens om att han hade sagt att han inte skulle dricka mer vin förrän i Faderns rike, så Johannes upprepade det inte, men det kan ha ett samband med stängeln… I vilket fall som helst var påskmåltiden oavslutad, och det mest sannolika är att han sade ”tel telestai” (det är avslutat / fullbordat), vilket är just avlutningsformeln. Det är alltså så han transformerade påsken.

Den sista versen är enklast. De närmast följande verserna säger att det handlar om att söka egen upphöjelse.

Kristendomen och politik?

Det här är ett ämne som man kan skriva väldigt mycket om.   Jag kommer bara skrapa lite på ytan och beröra socialism/höger konservatism.

Sen vad som menas med Socialism, från min synpunkt kanske mer lutar åt en socialkonservativ, eller socialliberal syn.
Sen så innebär inte socialismen per automatik att man måste vara anhängare till Friedrich Engels Dialektiska materialism, eller att man drar det så långt som tex Marx.

Jag stöter ibland på folk från högerflanken som hävdar att minsann inte kan vara kristen och vara för ”socialism”  Katolska kyrkan fördömer tex en kommunistisk, marxistisk socialsm, men likväl en allt för liberal form av kapitalsm också.  Det känns som att man lägger sig någonstans mitt i mellan.  Se katekesen 

Ett argument jag hört, är att tex socialismen är en helt materialistisk ideologi, och därför inte behöver en icke inmateriell verkligheten som grund för sina beslut.  Det kan jag väl köpa.

Socialismen behöver inte Gud som grund för sin politik.. I varje fall inte som auktoritet för ledarens anspråk.

Konservateistiska högerpoliker hamnar ju i ett annat dike, där man anser att sina ledare är ”ledda” av Gud till olika beslut. Tex där Bush säger sig vara ledd av Gud i att kriga mot Irak. Där använder man Gud i politiken på ett farligt sätt, som lätt kan missbrukas.
Eller exempel där kyrkan och staten blir ett, som det var i Sverige förr, och där den kristna tron blir en slags teokrati.

Om man skall försöka bena ut dessa två ”diken”, så är frågan vad kristendomen egentligen skall ha för ”politik”? Ger oss nya testamentet några svar?
Enligt mitt sätt se på det, så skall den kristna tron, vara utanför ”världen”.. ”Ni skall vara i världen, men inte leva av den” eller ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”
En kristen politik, kan därför vara verksam, även om den inte är politisk bunden vid ett parlament. Man kan ha en kyrka att gå till oberoende vilket politiskt parti som sitter vid parlamentet,en kyrka som står för sanningar som inte präglas av vissa strömmingar. Kyrkan kan därför påverka, utan att vara bunden vid politiken.

Därför kan man enligt mitt sätt att se på det, vara en kristen socialist, där det finns en sekulär stat som inte låter sig påverkas av ledare som säger sig vara ledda av olika religiösa agendor (Gud säger si eller så).
När den kristna tron blir för polititiskt bunden, så finns det risk att den stagnerar och blir byråkratisk. Jesu budskap skall alltid vara en provocerande tanke, och skall inte stagnera. Det är iaf den Jesus jag upplever i evangelierna.

Politikens grundliga syfte är att ta hand om det materiella hos människan. Medans det kristna budskapet handlar om när det det imateriella blir en matriell företelese (Kristus i köttet).. Det är klart att vi inte kan bygga en politik kring den imateriella andligheten.
Jag tror varken Jesus är vänsterpartist eller moderat, då han själv säger ”mitt rike är inte av denna världen
Men likväl så måste det materiella fungera för oss. Jag som vanlig knegare vill ha en rimlig lön för mitt arbete, jag vill att mina barn skall få gratis skolgång, gratis sjukvård osv. Dessa ting kan ha en grund utan ”Gud” rent politiskt. Men likväl så är inte dess grundläggande tankegångar utan Guds ledning.

Religion VS Jesus

Eftersom jag är på resande fot just nu har vi inte hunnit prata igenom ämnet fullt ut där hemma, men jag ville ändå bidra lite med min egen upplevelse av ämnet.

Uppväxt i Tonår och kyrkliga sammanhang så har jag VERKLIGEN stött på detta med att använda religion som något negativt och att ”tro på Jesus” som något postivit. Det var en befrielse första gången jag hörde att jag kunde säga att jag tror på Jesus men jag är ju inte religiös, det fick mig att verka ännu mer viktig och svår inför mina ”okristna” vänner. Det gjorde att VI som tänkte så blev någon ännu mer än ”dom där andra” som bara ‘är slavar under religion.  Killen i filmen i Mickes inlägg menar även att det enkelt går att sluta ta ansvar för var religionen gjort i form av krig och elände på jorden för VI är ju inte DOM. (vad religion gjort och inte gjort i världen blir en helt annan debatt, det får vi ta upp senare).

Detta är en kärna av hela mitt livs resa till där jag är idag, jag kan, när jag tittar tillbaka på mitt liv faktiskt säga att det är just för att jag ”bara trodde” som jag drogs längre och längre bort från dessa sammanhang som förmedlade detta budskap. För mig fanns det inte längre något konkret att förstå och faktiskt ha åsikter om. Det räckte inte längre att ”bara vara” och jag fick ingen ro. Visst, världen av icke kristna lockade och var mycket mer spännande just för att där fanns så mycket mer att se och uppleva för en ”stackars tonåring” ifs. var jag inte tonåring längre, men jag var omogen i mina handlingar och sökte mig till det enklaste livet.

Tänk då vilken chock jag fått av att uppleva Katoliska ritualer och sakrament, att ”vara tvungen” att tänka till, tycka och reflektera. Att inte bara behöva tro utan oxå få vara del av något större, makalöst magnifikt som det verkligen är att tex. fira mässan ihop. Nej jag ska inte marknadsföra katolisism i mitt inlägg, men jag menar att det var just RELIGION, detta tråkiga, torra ord som fått mig att inse så mycket. Det var i dess ritualer och sammanhang som jag hittade tillbaka till mitt inre..det är här jag inte bara behöver tro utan kan få utföra handlingar som reflekteras mot Gud. Och jag vill faktiskt stå för vad religion gjort fel i världen, eftersom endast genom att erkänna kan vi bli förlåtna och kunna göra något för att förändras…

Johanna

Denna filmen florerar flitigt bland olika ”kristna” på facebook/twitter

Jag har dock lite svårt för den typen av argument, där allt som är ”religion” = dåligt.

Och när blir det en religion, och när blir det inte en religion?  Hur kan man göra den gränsdragningen?

De flesta kristna anser ändå att man bör samlas bland andra kristna. även de mest ”kyrkobyggnads hatiska” kristna med hemförsamlingar träffar ju andra kristna. Det kommer man inte ifrån.

Om man i sin hemförsamling/kollektivet,  beslutar vissa etiska regler, som tex att man måste  döpa sig,  sex inom äktenskapet osv. Ja eller att man på något vis gör en handling som en slags religiös ritual.  Då har man förvandlat sin utopiska anarkistiska tro till just en ”religion”.  Och frågan är väl om det finns någon, som befinner sig inom en församling, som är helt fri från regler, där man får bete sig hur som helst.   Ofta när jag hör dessa argument som framkommer i filmen, så tillhör man ju oftast en församling.  Men i just den församlingen man tillhör, så är det inte en religion.  Men andras församlingar är en religion..

Sen har vi även problematiken med att Gud blir schizofren, om han först ger Israels folk religiösa ritualer och förpliktelser, som sedan skall förkastas som dåliga när hippien Jesus kommer och ändrar på allt.  Kan det verkligen vara rimligt?

Det gjorde han givetvis inte.

Jesus var en judisk man. Han gick till  synagogan. Han följde judiska heliga dagar och olika seder. Han kom inte för att upphäva, utan uppfylla lagen (Matt 5:17). Han grundade kyrkan (Matt 16:18). Han etablerade en kyrklig disciplin (Matt 18:15-20). Han instiftade en rituell måltid (Matt 26:26-28). Han bad lärjungarna att gå ut och döpa alla och undervisa dem (Matt 28:19-20)

Om religionen kännetecknas av doktriner,bud, ritualer  och struktur, då misstänker jag att personen som gjorde filmen, helt enkelt tror på en annan Jesus än jag.

Jag avslutar med ett citat från Matteus 23, som egentligen sammanfattar Jesus kritik mot religiösa hycklare. Men som defitivt inte betyder att Jesus ser ner på religion, eller att religion är dåligt..  Läs själva och bilda er egen uppfattning.

Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor.Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.